English-friendly city

Yu Jing A Yue Mango Ice

玉井阿月芒果冰

Bilingual Menu

Bilingual Menu

  No.135, Zhongzheng Rd., Yujing Dist., Tainan City 714

  台南市玉井區中正路135號

  06-5741798