English-friendly city

Sheng Fa Food

盛發食品

Bilingual Menu

Bilingual Menu

  No.50, Zhongzheng Rd., Yujing Dist., Tainan City 714

  台南市玉井區中正路50號

  06-5742932