English-friendly city

The Wangs' Scholar Cake

王家庄狀元粿

Site information

Bilingual Menu

Bilingual Menu

  No.136, Yanping St., Anping Dist., Tainan City 708

  台南市安平區延平街136號

  931269379