English-friendly city

Da Wan Gong Shaved Ice shop

大碗公安平店

Bilingual Menu

Bilingual Menu

  No.384, Anping Rd., Anping Dist., Tainan City 708

  台南市安平區安平路384號

  06-2595559