English-friendly city

Gong Yuan Shang Hao Noodle Shop

公園商號

Bilingual Menu

Bilingual Menu

  No.41-3, Guanziling, Baihe Dist., Tainan City 732,

  台南市白河區關子嶺41-3號

  06-6822340